Přihláška

I   PŘIHLÁŠKA

Odesláním přihlášky souhlasí účastník se zpracováním poskytnutých údajů pořadatelem a s používáním veškerých záznamů a fotografií ze soutěže pro účely propagace soutěže.

Účastník zároveň stvrzuje, že se soutěže Express Yourself účastní na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za svůj zdravotní stav. Pořadatel soutěže nenese zodpovědnost za případné škody na zdraví či majetku účastníků..

Uzávěrka pro podání přihlášek: 24.10. 2017(tomuto věnujte největší pozornost - specifikujte blíže téma a styl vašeho vystoupení, případné rekvizity a technické požadavky na vystoupení)


anone


(max. 5 MB)


amatérprofi


anone
(použití přípravku na bázi vosku je zakázáno)