Přihláška

I   PŘIHLÁŠKA

Odesláním přihlášky souhlasí účastník se zpracováním poskytnutých údajů pořadatelem a s používáním veškerých záznamů a fotografií ze soutěže pro účely propagace soutěže.

Účastník zároveň stvrzuje, že se soutěže Express Yourself účastní na vlastní nebezpečí a plně zodpovídá za svůj zdravotní stav. Pořadatel soutěže nenese zodpovědnost za případné škody na zdraví či majetku účastníků..

Uzávěrka pro podání přihlášek: 18.10. 2020

Pro účast v soutěži je nutné uhradit také registrační poplatek ve výši 750 Kč / soutěžní číslo, a to nejpozději do 25. 10. 2020 na účet č. 2900874562/2010. Jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo a do poznámky napište své jméno.(tomuto věnujte největší pozornost - specifikujte blíže téma a styl vašeho vystoupení, případné rekvizity a technické požadavky na vystoupení)


anone


(max. 5 MB)


amatérprofi


anone
(použití přípravku na bázi vosku je zakázáno)